Prokuratura Okręgowa w TarnobrzeguGodziny urzędowania Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu ustalono od godz. 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Interesanci przyjmowani są od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a w każdy poniedziałek od godz. 10:00
do godz. 18:00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Okręgowego
w Tarnobrzegu w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do 14:30.


 
Webmaster - Tomasz Gajewski